Batı Trakya'nın kalbi Gümülcine Video

analiz-1,

 

Batı Trakya'nın kalbi Gümülcine (Video)

550 yıl Osmanlı hâkimiyetinde kalan Gümülcine, Yunanistan'ın en fazla Türk nüfusuna sahip şehridir.

İpsala'ya sadece 100 km uzaklıkta olan şehir, Türkiye'nin hemen yanı başında bulunuyor. Gümülcine, Türkiye cumhuriyetinin kurulmasından 10 yıl önce, 56 gün süren ilk Türk cumhuriyetinin ilan edildiği yer olması sebebiyle de tarihî bir öneme sahiptir.

Gümülcine'nin 70 binlik nüfusunun yüzde 50'sini oluşturan Türkler, sahip oldukları değer ve geleneklere sıkı sıkıya bağlılar. 1923 nüfus değişiminin kapsamadığı Gümülcine, Lozan anlaşması dâhilinde Müslüman Türk nüfusun en yoğun olduğu şehirdir.

ŞEHRİN SİMGESİ SAAT KULESİ

550 yıl Osmanlı hâkimiyetinde kalan Gümülcine'de pek çok tarihî eser dikkat çekiyor. Bunların başında gelen şehir merkezindeki Eski Cami, 1600'lü yıllarda inşaa edilmiş bir Osmanlı yadigârıdır. Yunanlılar'ın Eski Gümülcine çarşısı olarak anlandırdığı çarşıda da Osmanlı mimarisi ile yapılmış mağaza ve evler de bir diğer tarih mirasları olarak göze çarpıyorlar. 1884'te Sultan 2. Abdülhamid'in emriyle yapılan saat kulesi de, şehrin adeta simgesi haline gelmiş.

Gümülcine'yi Batı Trakya'dan ayıran ve Türkiye'ye daha da yakın olduğunu kanıtlayan en önemli göstergesi ise Türk kahvesi. Gümülcine'de çarşının hemen içinde yer alan dükkânda, Türk bir işletmeci tarafından özenle hazırlanan Türk kahvesi ziyaretçiler tarafından en çok rağbet gören ürünlerin başında geliyor.

Gümülcine'nin kır mahallesi ise Türk evlerinin çokluğu nedeni ile Türk mahallesi olarak anılıyor. Yunanlılarla Türkler, yıllardır bu mahallede uyum içerisinde yaşıyorlar. Yunanlılar, paskalya bayramlarında Türkler'e yumurta ve çörek, Türkler de kurban bayramlarında et, Ramazan bayramlarında da baklava ikram ediyorlar. Batı Trakya'da Türk ve Yunan nüfusun birlikte yaşadığı, dostluk örneği olan Gümülcine'nin sokaklarında dolaşırken, Türkiye'den pek de uzakta olunmadığı hissediliyor.

gümülcine

DEMİRBEYLİ KÖYÜ TEKKESİYLE MEŞHUR

Gümülcine sınırlarından 20 kilometre uzakta bulunan bir Türk köyü Demirbeyli. Köy şimdilerde camii ve tekkesiyle anılmakta. Köyün yunanca adı 'Venna' iken, yazılı kaynaklara göre ise asıl adı Timurbeyli... Demirbeyli köyünün kuruluş tarihi tam olarak bilinmemekle beraber, rivayete göre, Osmanlı döneminde Timurbey adındaki bir zât tarafından kurulmuş.

Demirbeyli köyünün sakinleri zorlu hayat şartları nedeniyle zaman zaman yurt dışına göç etmek zorunda kalmışlar. Özellikle Türkiye ve Almanya’ya büyük göçler veren köyün 179 hanesinde 450'ye yakın Müslüman yaşıyor. Müslüman varlığın belli başlı göstergelerinden olan cami, Demirbeyli'nin bir Türk köyü olduğunu kanıtlıyor. Hükümetin minarelere izin vermemesi sebebiyle köy camisi, minareden mahrum kalmış.

Köyün simgesi ve en önemli değeri olan Demirbeyli tekkesi, eski mezarlığın hemen yanında bulunuyor. Tekke'de yatan zât hakkında iki rivayet bulunuyor. İlk rivayet Karacaahmed’in kardeşi olduğu yönündeyken, ikinci rivayete göre ise, tekkede medfun bulunan zât, köyün kurucusu olduğuna inanılan Timur bey. 8 Şubat 2005'te yakılan tekke, köy halkı tarafından yeniden restore edilerek bugünkü görünümüne kavuşturulmuş. Türkiye’nin yanıbaşında bulunan Yunanistan sınırları içindeki Demirbeyli köyünde, halkın dilleri ve gelenekleri bugün de yaşatılıyor.

MÜSLÜMANLAR ASİMİLE OLMAK İSTEMİYORLAR

Batı Trakya'nın seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif "Batı Trakya dediğimiz zaman akla ilk gelen 1923 Lozan anlaşması ile belirli hak ve hukuk çerçevesinde bırakılmış bir topluluk akla geliyor. Lozan anlaşmasının 37. ve 45. maddelerinde de hukukumuz tespit edilmiş. Batı Trakya Müslüman Türkleri olarak dinî özerk olarak bırakılmışız. Bu özerkliğimizin temsilcisi veyahut sembolü de müftüler. Osmanlı dönemindeki kadıların görevleri de müftülere verilmiş. 1923 yılından itibaren Batı Trakya'da kadılık görevini de müftüler yapmaktadır. Dolayısıyla müftüler birer dinî lider olmanın yanında, günlük hayatın da lideri durumundalar.

Fakat zaman içinde bu bahsettiğim haklar Yunan devleti tarafından peyderpey ortadan kaldırıldı. Şu anda ilkokula devam eden 3500 öğrencinin 3000 tanesi bizim 115 Kur'ân kursumuzdan birisine devam ediyorlar. Diğer yandan da yetişmiş genç annelere ve genç kızlara yönelik kurslarımız var. Neden halk bu kurslara bu kadar önem veriyor diye merak edebilirsiniz. Bunun sebebi şu; insanlar asimilasyona uğramak ve kendi dinini, kendi dilini unutmaktan endişeli olduğu için bu şekilde hareket ediyorlar" dedi.Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları sondevir.com sitesine aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.Bu haber için yorum yapmak istiyorum!