Kadir Gecesi'nin en önemli özelliği ne

Din ve Ahlak,

 

Kadir Gecesi'nin en önemli özelliği ne

Cenab-ı Allah, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Kadir Suresi'nde (1,2,3,4 ve 5. ayetlerinde) buyuruyor ki: "Şüphesiz biz, (Kuran'ı) Kadir gecesi indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail), Rabbi'nin izni ile her iş için o gece iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.''


Cenab-ı Allah, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Kadir Suresi'nde (1,2,3,4 ve 5. ayetlerinde) buyuruyor ki: "Şüphesiz biz, (Kuran'ı) Kadir gecesi indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail), Rabbi'nin izni ile her iş için o gece iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.'' Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed de (sav) bir Hadis-i Şerif'inde buyuruyor ki: "Her kim, imanından dolayı ve mükafatını yalnız Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse, geçmiş günahları affedilir"

Kadir Gecesi'nin en önemli özelliği

Kadir Gecesinin en önemli özelliği, cin ve insanlara iki cihan saadeti bahşeden, kâinat kitabının ezelî bir tercümesi olan yüce kitabımız Kur'ân-ı Kerim'in bu gecede ilk olarak dünya semasına indirilmesidir. Daha sonra ise ihtiyaca göre âyet âyet veya sûreler halinde vahyin mazharı Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselama Cebrail (a.s.) vasıtasıyla takdim edilmiş olmasıdır. Biz Müslümanlara düşen bu bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir gecesinin kadrini iyi bilmemizdir. Daha çok ibadet etmeli, daha çok Kur'an okumalıyız.

Yine bu mübarek gecede insanlığın ebedî refahına sebep olacak, ona bereketli bir ömrü kazandıracak bir fırsat verilmektedir. Bu geceyi dua, zikir ve ibadetle geçiren kişi, ancak seksen sene gibi uzun bir ömürde kazanabileceği ecir ve sevabı bir gecede elde etme bahtiyarlığına ermiş olacaktır.
Bin aydan hayırlıdır denmesinin hikmeti nedir?

"Bin ay" seksen üç sene dört aylık bir süreye tekabül eder. Geçmişteki salih kimselerin bir ömür boyu kazandıkları manevi mertebeyi bir gece içinde elde etme fırsatıdır. Bir rivayete göre; "Resulullah (a.s.m.) sahabilere İsrailoğullarından bir kimsenin Allah yolunda bin ay boyunca silâhlı olarak cihat ettiğini anlatmıştı. Sahabiler bunu duyunca şaşırdılar ve kendi amellerini az gördüler. Bunun üzerine Kadir Suresi indirildi." Başka bir rivayette ise; "Peygamber Efendimiz, Sahabilere İsrailoğullarından dört kişinin seksen sene boyunca hiç günah işlemeden ibadet ettiklerini anlattı. Sahabiler bunu hayretle karşıladı. Cebrail Aleyhisselâm geldi, 'Yâ Muhammed, ümmetin o birkaç kişinin seksen sene ibadetinde hayrete düştüler. Allah sana ondan daha hayırlısını indirmiştir' diyerek Kadir Suresi'ni okudu ve, 'İşte bu senin ve ümmetinin hayran kaldığından daha hayırlıdır' buyurdu."
Neden "Kadir" Gecesi

Kadir Gecesi hüküm gecesi demektir. Duhan Suresinde açıklandığı üzere İlâhi takdirce belirtilen hükümler Kadir Gecesinde ayırd edilir. Bu anlamda Kadir Gecesine takdir gecesi diyenler de vardır. Aslında eşyanın, işlerin ve hükümlerin miktar ve zamanları ezelde takdir edildiği için burada söz konusu olan takdir, önceden tespit edilen kader programının yerine getirilmesiyle ilgili planların hazırlanmasıdır. "Kadr" kelimesinde "tazyik" manası da vardır. Buna göre o gece yeryüzüne o kadar çok melek iner ki, dünya onlara dar gelir.

Bir hadis-i şerifte, "O gece yeryüzüne inen meleklerin sayısı çakıl taşlarının sayısından çok daha fazladır" buyurularak buna işaret ediliyor. Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın hangi gecesine rastladığı hususunda pek çok rivayet olmakla birlikte, Ramazan'ın son on gününde aranması tavsiye edilmiştir. Bazı hadis-i şeriflerden de 27. gecesine denk geldiği bildiriliyor. "Onu yirmi yedinci gecede arayınız" mealindeki hadis bu hususa işaret etmektedir.Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları sondevir.com sitesine aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.Bu haber için yorum yapmak istiyorum!İlgili Konular » Kadir gecesi |

İlgili Haberler