Yazarlar

Mahmut Çetin
Mahmut Çetin
HDP’nin Pomak açılımı
23:33, 16 Şubat 2016 Salı

1.Pomaklar’a ikili tezgah

HDP bileşenlerinden en şaşırtıcı hareketlerden biri Demokratik Pomak Hareketi

Pomaklar, Bulgaristan ve Yunanistan sınırları içinde yaşayan Müslüman bir halk.

Pomaklar üzerinde bütün güç odaklarının hesabı var.

PKK da HDK-HDP ile bu zincire dahil oluyor.

Bulgaristan seçimlerinde bir önceki dönem Pomaklar’ın HÖH’e desteği azalma görülmüştü.

Bir sivil toplum örgütü olan Avrupa Pomak Enstitüsü Başkanı Efrem Mollov, Pomaklar’ın siyasi parti kuracağını açıkladı bile.

Burada iki etki kendini gösteriyor. Birinci etki Demokratik Pomak Hareketi’nin felsefesini oluşturan Pomaklar’ın ayrı bir millet olduğu tezi. Bu tez temelde, Pomaklar’ın ‘Türk kökenli’ olduğu tezine karşı çıkıyor.

İkincisi ise Rabıta teşkilatı vasıtasıyla Rodoplar’a sızan Vehhabiler’in işlediği Pomaklar’ın ‘Arap kökenli’ olduğu tezi. IŞİD’e katılanlar arasında Pomaklar da var.

PKK’lı Demokratik Pomak Hareketi ile Rabıta’nın ortak hedefi, Pomaklar’ın ‘Türk kökenli’ olmadığını ispat etmek.

Bu tezin amacı Pomaklar’ı, Türkiye’den, TİKA ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilgisinden çıkarmak, ‘Çağdaş Osmanlı Ekseni’nden koparmak.

2.Felsefesi olan hiçbir sosyal proje sonuçsuz kalmaz!

Öcalan’ın HDP vasıtasıyla Pomaklar’a ulaşmaya çalışması bizi şaşırtmasın.

Öcalan’ın yaptığı ‘Aydın Yabancılaşması’ kitabında altını çizdiğimiz ‘Öteki’nin İnşası’ faaliyeti. Siyaset’in teşekkül yöntemlerinden biri de ‘Öteki’ne göre kendini konumlandırma değil mi? Öcalan da bunu yapıyor.

3.Hatime: Türkiye’nin akademileri daha etkin olmalı

Pomaklar’la ilgili en önemli çalışmalardan biri Trakya Üniversitesi’nden Prof.İlker Alp’in ‘Pomak Türkleri: (Kumanlar-Kıpçaklar)’ adlı eseri.

Pomaklar’ın ‘Türk kökenli’ olduğunu anlatmak önemli ama tezimiz sadece köken konusuna odaklan-ma-malı.

Kendini hangi kökende kabul ederse etsin Pomaklar’ı milli bütünlüğün, ‘Çağdaş Osmanlı Ekseni’nin bir parçası olarak nasıl tutacağız?

Bence soru budur.


Yorum
Akademi derken?
Kıbrısi
Kıbrıs'ta solculuk ;Yani bizdeki (Türkiye ve Kıbrıs'taki) anlamıyla ateizm,İslam ve türk kültürü düşmanlığı 60'lı yıllarda Türkiye'ye giden üniversite öğrencilerinin buradan aşılandıkları ideoloji ile başladı.Ör:Doğuş Derya Boğaziçi mezunu, babası da 60'lı yılların mezunudur.Kıbrıs'taki 'Türkçe konuşan kıbrıslı'larda ve Irak,Suriye'deki 'Türkmence' dilinde Türkiye'nin de büyük payı vardır.
17/02/2016, 10:03
Bu haber için yorum yapmak istiyorum!
Safa Mürsel
Safa Mürsel
11:29, 16 Şubat 2016 Salı
  Bir devlette kanun yapma yetkisinin meclise ait olması, o kanunu uygulama yetkisinin hükümete bırakılması ve adaletin yargı eliyle karşılanması kuvvetler ayrılığı olarak tanımlanıyor. Batı...
İbrahim Ethem Gören
İbrahim Ethem Gören
16:51, 24 Haziran 2016 Cuma
Hamiş Sondevir’deki köşemde medeniyetimize ait değerlere sahip çıkan koleksiyonerleri zaman zaman misafir etme niyetimdeyim. Bu cümleden olarak ülkemizin önde gelen hat sanatı koleksiyonerlerinden Sami Tokgöz ’ün hat merakını...
Fevzi Öztürk
Fevzi Öztürk
15:52, 22 Nisan 2014 Salı
Ekonomimizin balans ayarcılarının başı olan patronlar kulübü TÜSİAD zaman zaman görüşlerini açıklar ve büyük kıyamet kopar. Bazen bu görüş sözlü olur, bazen de hazırlatılan bir rapor....
Yaşar Süngü
Yaşar Süngü
05:06, 29 Haziran 2016 Çarşamba
İngiliz halkının, 'AB'ye hayır' kararı ve ardından kararın dünyadaki etkisi, bir delinin kuyuya taş atıp, 20 akıllının taşı çıkarmaya çalışmasına benzedi. AB üyesi devletler ve Türkiye, İngiltere'nin AB'den ayrılması durumunda çıkacak duruma...